საქართველოს პარლამენტის 2011 წლის 2 ოქტომბრის შუალედური არჩევნები

მაჟორიტარული სისტემით

#17 თელავის საარჩევნო ოლქი
 
(მონაცემები უბნის მიხედვით)

ვასილ არაბული 940
(4.72%)
ვასილ დავითაშვილი 16790
(84.33%)
ნიკოლოზ ლაშხი 2179
(10.94%)

 

საავტორო უფლებები ეკუთვნის საქართველოს ცენტრალურ საარჩევნო კომისიას